Home › Organisatie

Basisschool De Meeander

Primair onderwijs, basisonderwijs, basisschool, speciaal basisonderwijs

De Meeander is een dynamische school met een Christelijke identiteit, waar kinderen met plezier naartoe gaan. Een school waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied en waar aandacht is voor de individuele leerling. Veiligheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect. Bij de ontwikkeling van onze leerlingen staan de basisvakken rekenen en taal centraal.

Bijzonderheden

Neemt u deel aan VVE-programma

  • ja, geef toelichting

Trefwoorden
Basisonderwijs
Contact

Basisschool De Meeander

tel 0315241498
fax 0315243960
info@demeeander.nl

Postadres
Postbus 145
7050AC Varsseveld

Bezoekadres
Hofskampstraat 25
7051DM Varsseveld

Christelijk Basisonderwijs

Bezoekadres nevenvesting
Molenweg 39
7055 AH
Heelweg

Laatst gewijzigd op 26 maart 2015